BSCvsKPI 30 - Khách sạn - Khóa kỹ thuật xây dựng KPI

Nguyễn Hùng Cường

(0)
10.000.000đ
1.499.000đ

Khóa học tùy chỉnh theo nhu cầu của học viên

Nguyễn Hùng Cường

(0)
7.500.000đ
2.800.000đ

Các gói khóa học

Giải mã Nhân sự - Quản trị Nhân sự tổng thể đa chiều

Combo 19 Khóa học

Giảng viên: 1

5.000.000đ
899.000đ

3Ps - Kỹ thuật xây & triển khai hệ thống lương nhiều lĩnh vực

Combo 12 Khóa học

Giảng viên: 1

20.000.000đ
2.998.000đ

BSCvsKPI - Kỹ thuật xây dựng và Triển khai nhiều ngành nghề

Combo 30 Khóa học

Giảng viên: 1

10.000.000đ
699.000đ