Khóa học tùy chỉnh theo nhu cầu của học viên

Nguyễn Hùng Cường

(0)
7.500.000đ
2.800.000đ

Các gói khóa học

Giải mã Nhân sự - Quản trị Nhân sự tổng thể đa chiều

Combo 19 Khóa học

Giảng viên: 1

5.000.000đ
899.000đ

3Ps - Kỹ thuật xây & triển khai hệ thống lương nhiều lĩnh vực

Combo 12 Khóa học

Giảng viên: 1

20.000.000đ
2.998.000đ

BSCvsKPI - Kỹ thuật xây dựng và Triển khai nhiều ngành nghề

Combo 30 Khóa học

Giảng viên: 1

10.000.000đ
699.000đ