[Update iCPO] Bản“mùa xuân covid 2021” thư viện tài liệu Quản trị Nhân sự advan

Đăng ký tham gia

Vui lòng click vào các link dưới đây.

Chúc mừng năm mới tới toàn thể anh chị và các bạn. Như đã hẹn, Cường xin gửi anh chị và các bạn bản cập nhật mới nhất của thư viện tài liệu Quản trị Nhân sự iCPO avan. Bản cập nhật này mang tên "mùa xuân covid 2021". Đây là bản update rất lớn. Trong này có 107 bộ tài liệu với đủ các file mẫu để giải quyết các vấn đề về Quản trị Nhân sự.

Thanh toán 1 lần học trọn đời

Học phí

100.000đ

500.000đ

-80%