BSCvsKPI 23 - Khóa học hướng dẫn XD QT hiệu suất theo BSCvsKPI

Nguyễn Hùng Cường

(0)
10.000.000đ
1.499.000đ

Các gói khóa học

3Ps - Kỹ thuật xây & triển khai hệ thống lương nhiều lĩnh vực

Combo 6 khóa học

Giảng viên: 1

20.000.000đ
2.998.000đ

Giải mã Nhân sự - Quản trị Nhân sự tổng thể đa chiều

Combo 11 khóa học

Giảng viên: 1

5.000.000đ
899.000đ

BSCvsKPI - Kỹ thuật xây dựng và Triển khai nhiều ngành nghề

Combo 17 khóa học

Giảng viên: 1

10.000.000đ
699.000đ