Bạn sẽ học được gì

KHÓA HỌC GIÚP BẠN XÂY DỰNG HỆ THỐNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG LƯƠNG 3P ĐỈNH CAO

🆙 Tại sao anh chị nên xem xét và tham gia khóa Kỹ Thuật Xây Dựng và Triển Khai Hệ Thống Lương 3P cùng HLV Nguyễn Hùng Cường?

🆙Khi anh chị và các bạn tham gia khóa học lương 3P cũng giống như được tham gia các buổi tư vấn của huấn luyện viên. Mỗi một khóa học sẽ là một mô hình giả định khác nhau và bao nhiêu lớp thì có bấy nhiêu tình huống.

🆙Thêm vào đó, khi tình huống diễn ra, huấn luyện viên sẽ dừng tình huống và chia sẻ lý thuyết cũng như kinh nghiệm tại sao lại làm vậy.

🆙Phương pháp đào tạo “ Cầm tay chỉ việc – Hướng dẫn từng bước một” chắc chắn anh chị sẽ có thể thực hành và có sản phẩm mang về

🆙Khóa học với cơ cấu tổ chức 20% lý thuyết – 80% thực hành chắc chắn sẽ thu hút anh chị, lớp học sẽ không có tình trạng buồn ngủ, chán ngắt,…

Học xong bạn sẽ có các sản phẩm:

1. Bản đồ chiến lược
2. Cơ cấu tổ chức:
– Sơ đồ tổ chức
– Ma trận chứng năng
– Ma trận phối hợp.
– Cơ cấu chức năng của 1 bộ phận
– Mô tả công việc của 1 vị trí TP
– Mô tả công việc của 1 vị trí nhân viên
3. Hệ thống đánh giá giá trị công việc:
– Bảng điểm giá trị công việc
– Thang lương
4. Hệ thống quản trị hiệu suất:
– KPi của CEO
– KPI của trưởng bộ phận : 1 phòng
– KPI của 1 vị trí nhân viên bất kỳ
– Chính sách thúc đẩy KPI
5. Hệ thống quản trị năng lực:
– Bảng định nghĩa giá trị cốt lõi
– Khung năng lực chiến lược
– Khung năng lực của 1 vị trí trưởng phòng
– Khung năng lực của 1 vị trí Nhân viên
6. Hệ thống đãi ngộ:
– Chính sách lương 3P

Các sản phẩm đầy đủ thông tin và công thức, bạn tha hồ ứng dụng.

Giới thiệu khóa học

1️⃣I. Thông tin về khóa học:
- Chi tiết: http://daotaonhansu.net/3ps-ky-thuat-trien-khai-va-xay-dung/
– Thời lượng: 22 buổi online trên phần mềm Zoom (mọi lúc mọi nơi)

2
️⃣HLV: Th.s Nguyễn Hùng Cường - Chuyên gia tư vấn tái tạo Hệ thống QTNS/Admin Group HrShare/ Giám đốc Công ty TNHH Quản trị tri thức Nhân sự KC24 (https://blognhansu.net.vn/gioi-thieu)

3
️⃣Điểm đặc biệt của lớp:
- Học viên thực hành xây dựng và triển khai hệ thống lương 3P trên tình huống công ty giả định do học viên đóng vai CEO lựa chọn.
- Học viên sẽ được học lại qua video quay trực tiếp miễn phí.
- Học viên sẽ nhận được tài liệu, biểu mẫu, file kết quả thực hành - sản phẩm sau từng buổi học
- Chứng chỉ sẽ được cấp nếu anh chị hoàn thành các sản phẩm như ở lớp đã học trên mô hình công ty giả định của anh chị.

4
️⃣II. Link đăng ký online:
- Đăng ký trực tiếp:
Ms. Đỗ Ngọc Mai - Thành viên BQT HrShare | Phụ trách Chăm sóc Cộng đồng – Hotline: 0838.833.616 - Zalo: 036.9904.004 - maidn.kc24@gmail.com

 

Nội dung khóa học

 • Bài 1.0: Giới thiệu về khóa học và sản phẩm sẽ có sau khóa học Học thử 6:50
 • Bài 11: Cách giải quyết các bài toán về Quản trị nhân sự 43:49
 • Bài 1.2: Mô hình văn hóa doanh nghiệp Học thử 40:10
 • Bài 1.3: Hệ thống Quản trị nhân sự và nguyên tắc xây dựng 26:07
 • Bài 2.1: Tổng quan về hệ thống QTNS core lương 3P 24:23
 • Bài 2.2: Tổng quan về hệ thống đãi ngộ 3P 34:11
 • Bài 2.3: P1 và Hệ thống Đánh giá giá trị công việc 18:23
 • Bài 2.4: P2 và Hệ thống Quản trị năng lực 19:27
 • Bài 2.5: P3 và Hệ thống Quản trị hiệu suất theo BSCvsKPI 19:59
 • Bài 3.1: Tại sao cần biết chiến lược? 7:45
 • Bài 3.2: Chiến lược theo góc nhìn QT Nhân sự 63:00
 • Bài 3.3: Công cụ quản trị chiến lược 30:28
 • Bài 3.4: BSC - Thẻ điểm cân bằng - công cụ đo hiệu quả chiến lược 13:42
 • Bài 4.1: Xác định mô hình doanh nghiệp giả định lĩnh vực trường liên cấp 18:57
 • Bài 4.2: Thực hành xác định dòng chảy ý tưởng chiến lược - SWOT và CL tổng thể cho mô hình giả định 59:45
 • Bài 4.3: Thực hành xác định dòng chảy ý tưởng chiến lược - CL SBU (đơn vị kinh doanh chiến lược) cho mô hình giả định 26:59
 • Bài 4.4: Thực hành xác định dòng chảy ý tưởng chiến lược - Chiến lược chức năng cho mô hình giả định 26:10
 • Bài 5.1: Reivew lại chiến lược và lý do cần biết chiến lược 7:24
 • Bài 5.2: Thực hành thiết lập bản đồ chiến lược theo mô hình BSC cho doanh nghiệp giả định - viễn cảnh tài chính 60:02
 • Bài 5.3: Thực hành thiết lập bản đồ chiến lược theo mô hình BSC cho doanh nghiệp giả định - viễn cảnh khách hàng 22:03
 • Bài 5.4: Thực hành thiết lập bản đồ chiến lược theo mô hình BSC cho doanh nghiệp giả định - viễn cảnh nội bộ 19:33
 • Bài 5.5: Thực hành thiết lập bản đồ chiến lược theo mô hình BSC cho doanh nghiệp giả định - viễn cảnh phát triển 20:40
 • Bài 6.1: Review lại bản đồ chiến lược theo mô hình BSC 14:40
 • Bài 6.2 Thực hành lên KPI demo cho nhiệm vụ "đi học" 31:06
 • Bài 6.3: Thực hành lên KPI cho các chiến lược viễn cảnh tài chính 32:20
 • Bài 6.4: Thực hành hoàn thiện bản BSC công ty PamMedia 29:08
 • Bài 6.5: So sánh BSC với một số công cụ quản trị khác như OKR 20:55
 • Bài 7.0: Review về thẻ điểm cân bằng BSC 10:14
 • Bài 7.1: Nhắc lại về hệ thống QTNS core lương 3P 6:31
 • Bà7.2: Lý thuyết về cơ cấu tổ chức 61:33
 • Bài 7.3: Các bước tái tạo cơ cấu tổ chức 57:19
 • Bài 8.1: Thực hành phân tích chiến lược và xác định chuỗi hoạt đông tổ chức 66:33
 • Bài 8.2: Thực hành xác định tên và sơ đồ các bộ phận trong công ty 63:19
 • Bài 9.1: Thực hành ước tính định biên nhân sự cho các bộ phận 24:00
 • Bài 9.2: Thực hành xác định ma trận chức năng, phân quyền, phối hợp RACI các bộ phận 57:10
 • Bài 9.3: Thực hành xác định chức năng bộ phận Dựng phim 51:50
 • Bài 10.1: Thực hành xác định sơ đồ các vị trí cho bộ phận 46:56
 • Bài 10.2: Thực hành phân bổ nhiệm vụ, quyền hạn xuống các vị trí 36:30
 • Bài 10.3: Thực hành xây dựng MTCV vị trí trưởng phòng 21:30
 • Bài 10.4: Thực hành xây dựng MTCV vị trí nhân viên 28:45
 • Bài 11.0: Hỏi đáp về cơ cấu tổ chức và chiến lược Học thử 18:32
 • Bài 11.1: Review lại Hệ thống QTNS core luong 3P 8:49
 • Bài 11.2: Nhắc lại về chiến lược và cơ cấu tổ chức 50:24
 • Bài 11.3: Các bước xây dựng tiêu và đánh giá Giá trị công việc 43:57
 • Bài 11.4: Các bước thiết lập thang lương P1 30:18
 • Bài 12.0: Hỏi đáp về cơ cấu tổ chức 5:58
 • Bài 12.1: Xác định sơ đồ vị trí công việc 20:37
 • Bài 12.2: Thực hành xác định các yếu tố để đánh giá giá trị công việc 46:28
 • Bài 12.3: Thực hành xác định trọng số và điểm các mức độ để đánh giá giá trị công việc 16:53
 • Bài 12.4: Thực hành đánh giá và xếp hạng giá trị công việc 34:31
 • Bài 13: Thực hành xây dựng thang lương P1 77:11
 • Bài 14.1: Review lại hệ thống QTNS core lương 3p 22:10
 • Bài 14.2: Lý thuyết về Hệ thống Đãi ngộ 3P 30:55
 • Bài 14.3: Cách xây dựng thang lương P1 7:51
 • Bài 14.4: Cách xây dựng thang lương P2 13:51
 • Bài 14.5: Cách xây dựng thang thưởng P3 29:00
 • Bài 14.6: Cách xây dựng quy chế lương 3P 12:46
 • Bài 14.7: Tối ưu chính sách lương 3P theo luật 26:07
 • Bài 15.1: Thực hành xác định chính sách lương P2 bộ phận 58:37
 • Bài 15.2: Thực hành xác định chính sách thưởng P3 bộ phận Học thử 62:39
 • Bài 15.3: Thực hành xác định ngân sách, định biên nhân sự theo chi phí bộ phận 7:31
 • Bài 15.4: Thực hành xác định chính sách lương 3P và tối ưu theo luật 17:56
 • Bài 16.1: Review lại hệ thống QTNS lõi 3P 13:15
 • Bài 16.2: Sự phát triển của các phương pháp đánh giá hiệu suất 28:21
 • Bài 16.3: Thẻ điểm cân bằng và cách thức xây dựng 35:09
 • Bài 16.4: KPI và các phương pháp xây KPI là gì? 33:19
 • Bài 16.5: Phương pháp xây QT hiệu suất theo mô hình BSCvsKPI 19:19
 • Bài 17.1: Thực hành phân bổ KPI chiến lược (BSC công ty) xuống bộ phận 23:23
 • Bài 17.2: Thực hành xác định KPI bộ phận tác động trực tiếp tới KPI chiến lược được phân bổ 28:44
 • Bài 17.3: Thực hành xác định KPI chức năng theo phương pháp JD - KPI và tập hợp thư viện KPI bộ phận 70:00
 • Bài 18.1: Thực hành phân bổ KPI xuống vị trí 29:57
 • Bài 18.2: Thực hành lựa chọn xác định KPI vị trí trưởng phòng 35:21
 • Bài 18.3: Thực hành lựa chọn xác định KPI vị trí nhân viên 25:17
 • Bài 18.4: Thực hành hoàn thiện KPI theo 5W - 1H 22:39
 • Bài 18.5: Thực hành định mức lao động để xác định KPI theo bậc 23:03
 • Bài 18.6: Các vấn đề sau khi áp dụng KPI và cách giải quyết 33:11
 • Bài 19.1: Review về hệ thống QTNS core lương 3p 7:24
 • Bài 19.2: Các khái niệm trong Hệ thống QT năng lực 31:56
 • Bài 19.3: Các hướng định nghĩa, xác định năng lực 19:05
 • Bài 19.4: Các bước xây dựng hệ thống QT năng lực 37:24
 • Bài 19.5: Ứng dụng Khung năng lực trong đào tạo 26:01
 • Bài 20: Thực hành xác định khung năng lực vị trí & xây dựng lộ trình công danh 132:20

Thông tin giảng viên

Nguyễn Hùng Cường
2867 Học viên 66 Khóa học
- Kinhcan24

Họ và tên: Nguyễn Hùng Cường
Địa chỉ email: kinhcan24@gmail.com
Bằng cấp cao nhất: Thạc sỹ Quản trị Nhân lực
Giới thiệu : http://blognhansu.net.vn/gioi-thieu/
Điện thoại : 0988 833 616
Cấp bậc hiện tại: Leader (CEO/ Tư vấn Hệ thống Quản trị Nhân sự)
Năm kinh nghiệm: > 10 Năm
Ngành nghề: Nhân sự
Nơi làm việc: Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh

Mạng xã hội:
+ Facebook: Kinhcan24
+ Linkedin: Kinhcan24
+ Youtube: Kinhcan24
+ Tiktok: Kinhcan24

Góc Báo chí:
+ Diễn đàn doanh nghiệp – “Người đồng hành” tư vấn xây dựng hệ thống QT hiệu suất BSC – KPI cho doanh nghiệp
+ CafeF – Hệ thống tổng đãi ngộ theo mô hình lương 3P trong quản trị nhân sự
+ Zingnews – Giờ làm kết thúc, tin nhắn công việc thì không
+ Doanh nhân và Pháp luật – Chuyên gia Nguyễn Hùng Cường: Tôi mở công ty ra để “thử thuốc” Quản trị nhân sự
+ Zingnews – Giờ làm kết thúc, tin nhắn công việc thì không
+ Nhân đạo online - Chuyên gia QTNS Nguyễn Hùng Cường và hành trình ý nghĩa cho đi vì cộng đồng
+ VTC - Blog Nhân sự số 5: Cuốn sách về quản trị hiệu suất tổ chức theo BSCvsKPI
+ CafeF - Xây dựng công ty hiệu suất để vượt qua khủng hoảng
+ Vietnamnet - Quản trị nhân sự bằng văn hóa và giải pháp hệ thống
+ Cafebiz - Bài toán tư vấn quản trị Nhân sự thời đại 4.0
+ Cafebiz - Chuyên gia tư vấn tái tạo Hệ thống Nhân sự CEO Nguyễn Hùng Cường
+ Nhịp sống Hà Nội - Góp phần cảm hóa những mảnh đời lầm lỡ
+ Bộ KHĐT - Thành viên mạng lưới tư vấn Doanh nghiệp
+ Thư viện Quốc gia - Tác giả sách Nguyễn Hùng Cường lĩnh vực Quản lí nhân sự
...

12/2013 – nay: Chuyên gia tư vấn Hệ thống Quản trị nhân sự. Tham gia tư vấn Hệ thống Quản trị Nhân sự cho hơn 30 công ty trong các lĩnh vực: CNTT, In ấn, Y tế, Xây dựng, Thiết kế, Sản xuất, Dịch thuật, Đào tạo, Giải khát, Thương Mại. Danh sách các công ty đã triển khai tư vấn (cập nhật đến 2023):
- 01. Công ty cổ phần công nghệ Getfly
- 02. Công ty Thiết kế Royalhome
- 03. Công ty sản xuất khăn ướt, trang phục VietGreen
- 04. Công ty in DDN
- 05. Công ty Thương Mại Toàn Thịnh
- 06. Công ty Hitech
- 07. Công ty đào tạo tiếng Nhật Yoko
- 08. Công ty Dịch thuật Vạn Tín
- 09. Công ty Hanoimedical
- 10. Công ty Thiết kế Sao Kim
- 11. Công ty CP Công nghệ và đầu tư intech
- 12. Công ty cổ phần xây lắp và bảo dưỡng cơ điện VNK
- 13. Công ty TNHH Bảo tín Minh Châu
- 14. Công ty Cổ phần I.T.C Việt Nam
- 15. Công ty TNHH Tư vấn Y Dược Quốc tế
- 16. Công ty MTV Giáo dục đào tạo Táo Xanh
- 17. Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công Nghiệp
- 18. Công ty CP Anko Việt Nam
- 19. Bệnh viện 199 – Bộ Công An
- 20. Công ty Cổ phần hơi Kỹ nghệ Que hàn
- 21. Công ty TNHH Di Đại Hưng
- 22. Công ty Cổ phần công nghệ Luci
- 23. Công ty Huyndai Kefico Việt Nam
- 24. Công ty cổ phần đầu tư Khoáng sản Đại Dương
- 25. Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Tiến Minh
- 26. Công ty Cổ phần Năm Dũng
- 27. Công ty Cổ phần thực phẩm sạch CleverFood
- 28. Công ty TNHH Thịt bò khô Xuân Hương
- 29. Công ty Cổ phần đào tạo – Kiểm định – Đo kiểm môi trường Site
- 30. Công ty thương mại Phúc Thái - PTfitness
- 31. Liên minh cung cấp thực phẩm sạch FSA
- 32. Công ty dược phẩm Bidiphar
- 33. Công ty công nghệ môi trường Toàn Á
- 34. Công ty dịch vụ môi giới văn phòng Mai Sơn Office
- 35. Công ty truyền thông Rainbow Media
... Vui lòng kéo chuột lên trên để xem chi tiết hơn các dự án.

-Tác giả các đầu sách về Nhân sự: http://www.sachnhansu.net/
+ Quyển 1: Nghề Nhân sự, liệu có kiếm đủ tiền xây nhà ở Hà Nội? - https://goo.gl/aj4bC3
+ Quyển 2: Mới chuyển sang vị trí nhân sự nên bắt đầu từ đâu? - http://goo.gl/4fPmX7
+ Quyển 3: Nghề Tuyển Người (3T) - Ác mộng nghề tuyển dụng - https://goo.gl/LjEgby
+ Quyển 4: CEO & Quản trị Nhân sự - Hệ thống QTNS cần có là gì? - https://goo.gl/qMe7oV
+ Quyển 5: Tái tạo Nhân sư - Nâng cấp hệ thống quản trị hiệu suất tổ chức theo BSCvsKPI - https://bit.ly/3LuRU0l

- Thành viên hội đồng Chuyên môn HRShare. Đã đứng chia sẻ cho 77+ lớp về Quản trị nhân sự và kinh nghiệm tư vấn với số lượng học viên hơn 1000 người:
- Dự án Giải mã Nhân sự (27 lớp): Chia sẻ nội dung "Hệ thống Quản trị Nhân sự, nguyên tắc và các xây dựng" và các nội dung khác về quản trị nhân sự.
- Khóa học "Kỹ thuật xây dựng hệ thống Quản trị hiệu suất theo BSCvsKPI" (38 lớp): Chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức để giúp các công ty xây dựng thành công hệ thống Quản trị hiệu suất theo phương pháp BSCvsKPI (phương pháp độc quyền do tôi tự nghiên cứu ứng dụng)
- Khóa hoc "Kỹ thuật xây dựng hệ thống Quản trị nhân sự core - lương 3P (12 lớp): Chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức để giúp các công ty xây dựng thành công hệ thống Quản trị nhân sự theo 3P.

- 10/2020 - nay: CEO công ty Quản trị Tri thức Nhân sự KC24

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

3Ps 17 - Công nghệ giải pháp tích hợp thông minh - Kỹ thuật xây hệ thống lương 3P ver 17
Nguyễn Hùng Cường
(0) 15 Học viên
3.998.000đ
20.000.000đ
(-81%)
3Ps 16 - Thẩm mỹ spa - Kỹ thuật xây & triển khai hệ thống lương 3P ver 16
Nguyễn Hùng Cường
(0) 37 Học viên
3.998.000đ
20.000.000đ
(-81%)
3Ps 15 - Thương mại OEM phụ tùng máy công trình - Kỹ thuật xây & triển khai hệ thống lương 3P ver 15
Nguyễn Hùng Cường
(0) 39 Học viên
3.998.000đ
20.000.000đ
(-81%)
3Ps 13 - Trường học liên cấp - Kỹ thuật xây & triển khai hệ thống lương 3P ver 13
Nguyễn Hùng Cường
(0) 49 Học viên
3.998.000đ
20.000.000đ
(-81%)
3Ps 12 - Logictic và hậu cần cảng - Kỹ thuật xây & triển khai hệ thống lương 3P ver 12
Nguyễn Hùng Cường
(0) 54 Học viên
3.998.000đ
20.000.000đ
(-81%)
3.998.000 20.000.000 -81%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 43 giờ 8 phút
Giáo trình: 82 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC