Bạn sẽ học được gì

HỆ THỐNG LƯƠNG 3P là phương thức WIN - WIN đối với doanh nghiệp và người lao động, được xây dựng từ 3 yếu tố chính, bao gồm:
- Pay For Position (P1): Trả lương theo vị trí công việc.
- Pay For Persion (P2): Trả lương theo năng lực của người giữ vị trí công việc.
- Pay For Performance (P3): Trả lương theo kết quả đạt được của người giữ vị trí công việc.

Khác với phương pháp trả lương truyền thống - quá chú trọng tới kinh nghiệm hay bằng cấp, không phân biệt được năng lực thực hiện công việc và đóng góp của từng cá nhân vào thực hoá mục tiêu của doanh nghiệp. Phương pháp lương 3P khắc phục những nhược điểm này và hướng tới: CÔNG BẰNG - GHI NHẬN - TẠO ĐỘNG LỰC.

Để có thể hiểu sâu hơn cũng như việc xây dựng triển khai hệ thống lương 3P sao cho hiệu quả và phù hợp với công ty của mình, anh chị có thể tham khảo ngay khóa học Xây dựng và Triển Khai lương 3P chuyên sâu cùng với Chuyên gia Nguyễn Hùng Cường. Kết quả anh chị sẽ nhận được sau khoá học:
- Bản đồ chiến lược
- Cơ cấu tổ chức
- Hệ thống đánh giá giá trị công việc
- Hệ thống quản trị hiệu suất
- Hệ thống quản trị năng lực
- Hệ thống đãi ngộ: Chính sách lương 3P

Đối với khóa học online tại Học Viện Nhân Sư - Anh chị sẽ được nhận đầy đủ tài liệu sản phẩm đính kèm từng buổi học vô cùng logic và dễ nghiên cứu. Được hỗ trợ giải đáp 24/07 cùng với Hội đồng chuyên môn và tổ trợ lý. Ngoài ra anh chị được tham gia group kín để nhận tài liệu mới và được update các khóa học mới liên tục.

 

Giới thiệu khóa học

Nội dung khóa học:
I. Tổng quan
- Buổi 1 Các bài toán và lý thuyết xây dựng hệ thống Quản trị Nhân sự
- Buổi 2 Lý thuyết tổng quan về Hệ thống QTNS core (lương) 3P

II. Giai đoạn 1 - Xây dựng bản đồ chiến lược
- Buổi 3 Lý thuyết về Quản trị chiến lược trên góc nhìn Quản trị Nhân sự
- Buổi 4 Thực hành lên dòng chảy ý tưởng chiến lược
- Buổi 5 Thực hành lên bản đồ chiến lược theo phương BSC
- Buổi 6 Thực hành Xác định KPI chiến lược (KPI CEO)

III. Giai đoạn 2 - Tái cơ cấu tổ chức
- Buổi 7 Lý thuyết về cơ cấu tổ chức
- Buổi 8 Thực hành xác định chuỗi giá trị và sơ đồ tổ chức
- Buổi 9 Thực hành xây dựng ma trận chức năng, quyền hạn và phối hợp
- Buổi 10 Thực hành xác định cơ cấu tổ chức bộ phận và mô tả công việc các vị trí

IV. Giai đoạn 3 - Xây dựng hệ thống đánh giá giá trị công việc và thang lương P1
- Buổi 11 Lý thuyết về Hệ thống đánh giá giá trị công việc và thang lương P1
- Buổi 12 Thực hành Xác định các yếu tố đánh giá giá trị công việc
- Buổi 13 Tiến hành đánh giá và sắp xếp giá trị công việc
- Buổi 14 Thực hành xây dựng thang lương (P1) theo giá trị công việc

V. Giai đoạn 4 - Xây dựng hệ thống Đãi ngộ 3P
- Buôi 15 Lý thuyết về hệ thống đãi ngộ 3p - Total Reward
- Buổi 16 Xây dựng quy chế lương 3P cho bộ phận

VI. Giai đoạn 5 - Xây dựng hệ thống QT hiệu suất công việc
- Buổi 17 Lý thuyết về hệ thống Quản trị hiệu suất theo phương pháp BSC
- Buổi 18 Thực hành Xây dựng thư viện KPI phòng ban
- Buổi 19 Thực hành hoàn thiện KPI các vị trí

VII. Giai đoạn 5 - Xây dựng hệ thống QT năng lực
- Buổi 20 Lý thuyết về Hệ thống Quản trị Năng lực
- Buổi 21 Thực hành xác định, định nghĩa, phân mức độ năng lực lõi
- Buổi 22 Thực hành xác định năng lực chiến lược và chốt khung năng lực vị trí

THÔNG TIN CHI TIẾT
- Thời lượng: 22 buổi online trên Zoom

- Ưu điểm khóa học:
+ Hướng dẫn TỪNG BƯỚC MỘT, cầm tay chỉ việc. Cơ chế đào tạo 25% lý thuyết và 75% thực hành trên mô hình giả định
+ Có video quay xem lại

Anh chị quan tâm nhanh tay đăng ký tại:


Đăng ký trực tiếp: Ms.Thu - Thành viên Cộng đồng Quản trị Nhân sự Việt Nam - Hrshare - Hotline: 0838.833.616 - Zalo: 0969.913.627- thuvt.kc24@gmail.com

Trân trọng,
Học viện Nhân sư GSA.

Hình ảnh khóa học:

Nội dung khóa học

 • Bài 1.1: Giới thiệu về khóa học và sản phẩm sẽ có sau khóa học Học thử 25:51
 • Bài 1.2: Cách giải quyết các bài toán về Quản trị nhân sự 28:10
 • Bài 1.3: Mô hình văn hóa doanh nghiệp 36:07
 • Bài 1.4: Hệ thống Quản trị nhân sự và nguyên tắc xây dựng 29:50
 • Bài 2.1: Tổng quan về hệ thống QTNS core lương 3P 21:40
 • Bài 2.2: Tổng quan về hệ thống đãi ngộ 3P 22:35
 • Bài 2.3: P1 và Hệ thống Đánh giá giá trị công việc 16:28
 • Bài 2.4: P2 và Hệ thống Quản trị năng lực 23:05
 • Bài 2.5: P3 và Hệ thống Quản trị hiệu suất theo BSCvsKPI 34:47
 • Bài 3.0: Thực hành làm chính sách lương 3P tắt cho vị trí kinh doanh 29:16
 • Bài 3.1: Review hệ thống QTNS core lương 3p 6:34
 • Bài 3.2: Chiến lược theo góc nhìn QT Nhân sự 69:51
 • Bài 3.3: Công cụ quản trị chiến lược - BSC 21:01
 • Bài 4.1: Xác định mô hình doanh nghiệp giả định lĩnh vực công nghệ giải pháp tích hợp thông minh 25:26
 • Bài 4.2: Thực hành xác định dòng chảy ý tưởng chiến lược - SWOT và CL tổng thể cho mô hình giả định 37:00
 • Bài 4.3: Thực hành xác định dòng chảy ý tưởng chiến lược - Chiến lược SBU 43:39
 • Bài 4.4: Thực hành xác định dòng chảy ý tưởng chiến lược - Chiến lược chức năng 19:26
 • Bài 5.1: Thực hành thiết lập bản đồ chiến lược theo mô hình BSC cho doanh nghiệp giả định - viễn cảnh tài chính 29:13
 • Bài 5.2: Thực hành thiết lập bản đồ chiến lược theo mô hình BSC cho doanh nghiệp giả định - viễn cảnh khách hàng 26:15
 • Bài 5.3: Thực hành thiết lập bản đồ chiến lược theo mô hình BSC cho doanh nghiệp giả định - viễn cảnh nội bộ 14:10
 • Bài 5.4: Thực hành thiết lập bản đồ chiến lược theo mô hình BSC cho doanh nghiệp giả định - viễn cảnh phát triển 24:08
 • Bài 5.5: Thực hành lên KPI CEO viễn cảnh tài chính 27:37
 • Bài 6.1 Thực hành lên KPI CEO viễn cảnh khách hàng 57:14
 • Bài 6.2 Thực hành lên KPI CEO viễn cảnh nội bộ 34:07
 • Bài 6.3 Thực hành lên KPI CEO viễn cảnh phát triển 19:57
 • Bài 6.4: Hoàn thiện bản BSC công ty 15:57
 • Bài 7.1: Nhắc lại về hệ thống QTNS core lương 3P 10:34
 • Bà7.2: Bài toán và định nghĩa cơ cấu tổ chức 42:29
 • Bài 7.3: Các bước tái tạo cơ cấu tổ chức 54:18
 • Bài 8.1: Thực hành xác định sơ đồ tổ chức 80:34
 • Bài 8.2: Thực hành ước tính định biên 16:24
 • Bài 8.3: Thực hành phân chức năng, phân quyền cho các bộ phận 30:47
 • Bài 9.1: Review phần thực hành sơ đồ tổ chức, ước tính định biên và phân quyền 8:21
 • Bài 9.2: Thực hành xác định cơ cấu tổ chức cho bộ phận 1 61:50
 • Bài 9.3: Thực hành xác định cơ cấu tổ chức cho bộ phận 2 38:32
 • Bài 9.4: Thực hành xây dựng MTCV vị trí 14:14

Thông tin giảng viên

Nguyễn Hùng Cường
2867 Học viên 66 Khóa học
- Kinhcan24

Họ và tên: Nguyễn Hùng Cường
Địa chỉ email: kinhcan24@gmail.com
Bằng cấp cao nhất: Thạc sỹ Quản trị Nhân lực
Giới thiệu : http://blognhansu.net.vn/gioi-thieu/
Điện thoại : 0988 833 616
Cấp bậc hiện tại: Leader (CEO/ Tư vấn Hệ thống Quản trị Nhân sự)
Năm kinh nghiệm: > 10 Năm
Ngành nghề: Nhân sự
Nơi làm việc: Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh

Mạng xã hội:
+ Facebook: Kinhcan24
+ Linkedin: Kinhcan24
+ Youtube: Kinhcan24
+ Tiktok: Kinhcan24

Góc Báo chí:
+ Diễn đàn doanh nghiệp – “Người đồng hành” tư vấn xây dựng hệ thống QT hiệu suất BSC – KPI cho doanh nghiệp
+ CafeF – Hệ thống tổng đãi ngộ theo mô hình lương 3P trong quản trị nhân sự
+ Zingnews – Giờ làm kết thúc, tin nhắn công việc thì không
+ Doanh nhân và Pháp luật – Chuyên gia Nguyễn Hùng Cường: Tôi mở công ty ra để “thử thuốc” Quản trị nhân sự
+ Zingnews – Giờ làm kết thúc, tin nhắn công việc thì không
+ Nhân đạo online - Chuyên gia QTNS Nguyễn Hùng Cường và hành trình ý nghĩa cho đi vì cộng đồng
+ VTC - Blog Nhân sự số 5: Cuốn sách về quản trị hiệu suất tổ chức theo BSCvsKPI
+ CafeF - Xây dựng công ty hiệu suất để vượt qua khủng hoảng
+ Vietnamnet - Quản trị nhân sự bằng văn hóa và giải pháp hệ thống
+ Cafebiz - Bài toán tư vấn quản trị Nhân sự thời đại 4.0
+ Cafebiz - Chuyên gia tư vấn tái tạo Hệ thống Nhân sự CEO Nguyễn Hùng Cường
+ Nhịp sống Hà Nội - Góp phần cảm hóa những mảnh đời lầm lỡ
+ Bộ KHĐT - Thành viên mạng lưới tư vấn Doanh nghiệp
+ Thư viện Quốc gia - Tác giả sách Nguyễn Hùng Cường lĩnh vực Quản lí nhân sự
...

12/2013 – nay: Chuyên gia tư vấn Hệ thống Quản trị nhân sự. Tham gia tư vấn Hệ thống Quản trị Nhân sự cho hơn 30 công ty trong các lĩnh vực: CNTT, In ấn, Y tế, Xây dựng, Thiết kế, Sản xuất, Dịch thuật, Đào tạo, Giải khát, Thương Mại. Danh sách các công ty đã triển khai tư vấn (cập nhật đến 2023):
- 01. Công ty cổ phần công nghệ Getfly
- 02. Công ty Thiết kế Royalhome
- 03. Công ty sản xuất khăn ướt, trang phục VietGreen
- 04. Công ty in DDN
- 05. Công ty Thương Mại Toàn Thịnh
- 06. Công ty Hitech
- 07. Công ty đào tạo tiếng Nhật Yoko
- 08. Công ty Dịch thuật Vạn Tín
- 09. Công ty Hanoimedical
- 10. Công ty Thiết kế Sao Kim
- 11. Công ty CP Công nghệ và đầu tư intech
- 12. Công ty cổ phần xây lắp và bảo dưỡng cơ điện VNK
- 13. Công ty TNHH Bảo tín Minh Châu
- 14. Công ty Cổ phần I.T.C Việt Nam
- 15. Công ty TNHH Tư vấn Y Dược Quốc tế
- 16. Công ty MTV Giáo dục đào tạo Táo Xanh
- 17. Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công Nghiệp
- 18. Công ty CP Anko Việt Nam
- 19. Bệnh viện 199 – Bộ Công An
- 20. Công ty Cổ phần hơi Kỹ nghệ Que hàn
- 21. Công ty TNHH Di Đại Hưng
- 22. Công ty Cổ phần công nghệ Luci
- 23. Công ty Huyndai Kefico Việt Nam
- 24. Công ty cổ phần đầu tư Khoáng sản Đại Dương
- 25. Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Tiến Minh
- 26. Công ty Cổ phần Năm Dũng
- 27. Công ty Cổ phần thực phẩm sạch CleverFood
- 28. Công ty TNHH Thịt bò khô Xuân Hương
- 29. Công ty Cổ phần đào tạo – Kiểm định – Đo kiểm môi trường Site
- 30. Công ty thương mại Phúc Thái - PTfitness
- 31. Liên minh cung cấp thực phẩm sạch FSA
- 32. Công ty dược phẩm Bidiphar
- 33. Công ty công nghệ môi trường Toàn Á
- 34. Công ty dịch vụ môi giới văn phòng Mai Sơn Office
- 35. Công ty truyền thông Rainbow Media
... Vui lòng kéo chuột lên trên để xem chi tiết hơn các dự án.

-Tác giả các đầu sách về Nhân sự: http://www.sachnhansu.net/
+ Quyển 1: Nghề Nhân sự, liệu có kiếm đủ tiền xây nhà ở Hà Nội? - https://goo.gl/aj4bC3
+ Quyển 2: Mới chuyển sang vị trí nhân sự nên bắt đầu từ đâu? - http://goo.gl/4fPmX7
+ Quyển 3: Nghề Tuyển Người (3T) - Ác mộng nghề tuyển dụng - https://goo.gl/LjEgby
+ Quyển 4: CEO & Quản trị Nhân sự - Hệ thống QTNS cần có là gì? - https://goo.gl/qMe7oV
+ Quyển 5: Tái tạo Nhân sư - Nâng cấp hệ thống quản trị hiệu suất tổ chức theo BSCvsKPI - https://bit.ly/3LuRU0l

- Thành viên hội đồng Chuyên môn HRShare. Đã đứng chia sẻ cho 77+ lớp về Quản trị nhân sự và kinh nghiệm tư vấn với số lượng học viên hơn 1000 người:
- Dự án Giải mã Nhân sự (27 lớp): Chia sẻ nội dung "Hệ thống Quản trị Nhân sự, nguyên tắc và các xây dựng" và các nội dung khác về quản trị nhân sự.
- Khóa học "Kỹ thuật xây dựng hệ thống Quản trị hiệu suất theo BSCvsKPI" (38 lớp): Chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức để giúp các công ty xây dựng thành công hệ thống Quản trị hiệu suất theo phương pháp BSCvsKPI (phương pháp độc quyền do tôi tự nghiên cứu ứng dụng)
- Khóa hoc "Kỹ thuật xây dựng hệ thống Quản trị nhân sự core - lương 3P (12 lớp): Chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức để giúp các công ty xây dựng thành công hệ thống Quản trị nhân sự theo 3P.

- 10/2020 - nay: CEO công ty Quản trị Tri thức Nhân sự KC24

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

3Ps 16 - Thẩm mỹ spa - Kỹ thuật xây & triển khai hệ thống lương 3P ver 16
Nguyễn Hùng Cường
(0) 37 Học viên
3.998.000đ
20.000.000đ
(-81%)
3Ps 15 - Thương mại OEM phụ tùng máy công trình - Kỹ thuật xây & triển khai hệ thống lương 3P ver 15
Nguyễn Hùng Cường
(0) 39 Học viên
3.998.000đ
20.000.000đ
(-81%)
3Ps 14 - Truyền thông giải trí - Kỹ thuật xây & triển khai hệ thống lương 3P ver 14
Nguyễn Hùng Cường
(0) 41 Học viên
3.998.000đ
20.000.000đ
(-81%)
3Ps 13 - Trường học liên cấp - Kỹ thuật xây & triển khai hệ thống lương 3P ver 13
Nguyễn Hùng Cường
(0) 49 Học viên
3.998.000đ
20.000.000đ
(-81%)
3Ps 12 - Logictic và hậu cần cảng - Kỹ thuật xây & triển khai hệ thống lương 3P ver 12
Nguyễn Hùng Cường
(0) 54 Học viên
3.998.000đ
20.000.000đ
(-81%)
3.998.000 20.000.000 -81%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 18 giờ 17 phút
Giáo trình: 36 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC