3Ps 8 - Thương mại XNK vật tư ngành lưu lượng - Kỹ thuật xây & triển khai hệ thống lương ver 08

Khóa học hướng dẫn xây dựng Hệ thống QTNS core - lương 3P theo phương pháp từng bước một trên mô hình doanh nghiệp giả định
Nguyễn Hùng Cường
0 đánh giá 42 học viên

Bạn sẽ học được gì

Bạn sẽ có được và biết cách làm ra các sản phẩm sau:

1. Bản đồ chiến lược
2. Cơ cấu tổ chức:
– Sơ đồ tổ chức,
– Ma trận chứng năng,
– Ma trận phối hợp,
– Cơ cấu chức năng của 1 bộ phận,
– Mô tả công việc của 1 vị trí Trưởng phòng,
– Mô tả công việc của 1 vị trí Nhân viên
3. Hệ thống đánh giá giá trị công việc:
– Bảng điểm giá trị công việc
– Thang lương
4. Hệ thống quản trị hiệu suất:
– KPI của CEO
– KPI của trưởng bộ phận : 1 phòng
– KPI của 1 vị trí nhân viên bất kỳ
– Chính sách thúc đẩy KPI
5. Hệ thống quản trị năng lực:
– Bảng định nghĩa giá trị cốt lõi
– Khung năng lực chiến lược
– Khung năng lực của 1 vị trí trưởng phòng
– Khung năng lực của 1 vị trí Nhân viên
6. Hệ thống đãi ngộ:
– Chính sách lương 3P

Giới thiệu khóa học

Thân mời Anh chị em cùng tham gia Khóa P08!
 
– Thời lượng: 20 buổi online trên phần mềm Zoom
– Thời gian: Mọi lúc mọi nơi
 
– Huấn luyện viên: Th.sy Nguyễn Hùng Cường – Admin Group Hrshare – Chuyên gia tư vấn tái tạo hệ thống QTN (http://blognhansu.net.vn/gioi-thieu/)
– Hình ảnh lớp học đã qua (vui lòng xem để biết thêm nội dung của lớp): http://blognhansu.net.vn/?p=24355
 
II. Liên hệ: Ms Đỗ Ngọc Mai – Thành viên BQT HrShare | Phụ trách Chăm sóc Cộng đồng – Điện thoại : 083.88.33616/ Zalo: 036.9904.004 – maidn.kc24@gmail.com
 
Trân trọng,
Học viện Nhân sư GS Academy

Nội dung khóa học

 • Bài 1.1: Cách giải các bài toán về QTNS 48:23
 • Bài 1.2: Mô hình văn hóa doanh nghiệp 35:49
 • Bài 1.3: Hệ thống Quản trị nhân sự và nguyên tắc xây dựng 37:21
 • Bài 1.4: Sơ lược về hệ thống thu nhập 3P 14:26
 • Bài 2.1: Bài toán và cấu tạo Hệ thống QTNS core (lương) 3P 28:04
 • Bài 2.2: Hệ thống đãi ngộ và chính sách lương 3P là gì? 32:53
 • Bài 2.3: Hệ thống Đánh giá giá trị công việc và thang lương P1 là gì? 08:48
 • Bài 2.4: Hệ thống Quản trị năng lực P2 là gì? 28:46
 • Bài 2.5: Hệ thống Quản trị hiệu suất P3 là gì? 19:30
 • Bài 2.6: Tổng kết về Hệ thống QTNS core (lương) 3P 13:27
 • Bài 3.1: Lý thuyết về chiến lược công ty trên góc nhìn QTNS 70:48
 • Bài 3.2: Trao đổi đăng ký xác định mô hình công ty giả định - lĩnh vực Giáo dục Đào tạo 45:22
 • Bài 4.0: Các bước xây dựng hệ thống QTNS core lương 3p 10:29
 • Bài 4.1: Trao đổi xác định mô hình giả đỉnh công ty mới lĩnh vực TM vật tư ngành lưu lượng 36:45
 • Bài 4.2: Thực hành xác định dòng chảy chiến lược 102:54
 • Bài 5: Thực hành xây dựng bản đồ chiến lược theo mô hình BSC 127:58
 • Bài 6.1: Lý thuyết về cơ cấu tổ chức 81:33
 • Bài 6.2: Các bước tái tạo cơ cấu tổ chức 52:21
 • Bài 7: Thực hành xác định chuỗi giá trị (hoạt động) và sơ đồ tổ chức 134:20
 • Bài 8.1: Thực hành phân chức năng và quyền theo mô hình ma trận chức năng 82:39
 • Bài 8.2: Xác định cơ cấu tổ chức phòng Kinh doanh dự án 60:02
 • Bài 9: Thực hành xác định MTCV vị trí TP và Nhân viên sale dự án 146:04
 • Bài 10.1: Review (nhắc lại) về Cơ cấu tổ chức và các xác định mô tả công việc 54:30
 • Bài 10.2: Lý thuyết về đánh giá giá trị công việc và thang lương P1 60:46
 • Bài 11: Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị công việc 132:31
 • Bài 12.1: Đánh giá giá trị công việc các vị trí và lý thuyết xây thang lương P1 47:06
 • Bài 12.2: Thực hành xây dựng thang lương P1 68:39
 • Bài 13.1: Reivew lạ về Hệ thống lương 3P 17:17
 • Bài 13.2: Những vấn đề, bài toán về Quản trị hiệu suất 07:33
 • Bài 13.3: Chiến lược và công cụ thực thi chiến lược BSC 35:55
 • Bài 13.4: Các bước xây dựng BSC 06:34
 • Bài 13.5: Định nghĩa và các thuật ngữ liên quan đến KPI 31:11
 • Bài 13.6: Các bước xây dựng KPI 06:05
 • Bài 13.7: Nguyên tắc xây dựng KPI 08:19
 • Bài 13.8: Tổng kết lý thuyết về BSC - KPI 11:12
 • Bài 14: Thực hành xác định BSC (KPI CEO) 142:45
 • Bài 15: Xây dựng thư viện KPI cho một bộ phận 130:43
 • Bài 16: Thực hành hoàn thiện thẻ KPI cho các vị trí của bộ phận Kinh doanh 138:11
 • Bài 17.1: Review về hệ thống lương 3P, mối quan hệ giữa OKR và 3P 25:53
 • Bài 17.2: Các định nghĩa dùng trong Hệ thống QT năng lực 35:47
 • Bài 17.3: Cách thức xác định mức, bậc năng lực 32:03
 • Bài 17.4: Các bước xây dựng Hệ thống QT Năng lực 11:50
 • Bài 17.5: Ví dụ từ điển năng lực và ứng dụng KNL trong đào tạo 17:03
 • Bài 18: Thực hành xác định, định nghĩa năng lực lõi và năng lực thực thi chiến lược 118:30
 • Bài 19: Hoàn thiện KNL vị trí và từ điển năng lực 129:20
 • Bài 20: Xây dựng chính sách lương năng lực P2 và lộ trình phát triển 62:59
 • Bài 21.1 : Nhắc lại về hệ thống QTNS core lương 3P 10:49
 • Bài 21.2: Định nghĩa và các thuật ngữ về hệ thống đãi ngộ 3P - total reward 40:39
 • Bài 21.3: Cách thức xây dựng hệ thống Đãi ngộ và chính sách lương 3P 22:00
 • Bài 21.4: Những chú ý về luật pháp khi xây dựng hệ thống Đãi ngộ 3P 42:58
 • Bài 21.5: Tối ưu hệ thống đãi ngộ lương 3P theo luật 17:14
 • Bài 22.1: Xác định chính sách lương 3P cho bộ phận và tối ưu chính sách theo luật 109:08
 • Bài 222: Các lưu ý về quản trị sự thay đổi khi triển khai Hệ thống QTNS core lương 3p 20:00

Thông tin giảng viên

Nguyễn Hùng Cường
370 học viên 40 khóa học
- Kinhcan24

Họ và tên : Nguyễn Hùng Cường
Địa chỉ email: kinhcan24@gmail.com
Bằng cấp cao nhất: Thạc sỹ Quản trị Nhân lực
Giới thiệu : http://blognhansu.net.vn/gioi-thieu/
Điện thoại : 0988 833 616
Cấp bậc hiện tại: Leader (CEO/ Tư vấn Hệ thống Quản trị Nhân sự)
Năm kinh nghiệm: > 10 Năm
Ngành nghề: Nhân sự
Nơi làm việc: Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh

12/2013 – nay: Chuyên gia tư vấn Hệ thống Quản trị nhân sự
-Tác giả 4 đầu sách về Nhân sự: http://www.sachnhansu.net/
+ Quyển 1: Nghề Nhân sự, liệu có kiếm đủ tiền xây nhà ở Hà Nội? - https://goo.gl/aj4bC3
+ Quyển 2: Mới chuyển sang vị trí nhân sự nên bắt đầu từ đâu? - http://goo.gl/4fPmX7
+ Quyển 3: Nghề Tuyển Người (3T) - Ác mộng nghề tuyển dụng - https://goo.gl/LjEgby
+ Quyển 4: CEO & Quản trị Nhân sự - Hệ thống QTNS cần có là gì? - https://goo.gl/qMe7oV
- Tham gia tư vấn Hệ thống Quản trị Nhân sự cho hơn 30 công ty trong các lĩnh vực: CNTT, In ấn, Y tế, Xây dựng, Thiết kế, Sản xuất, Dịch thuật, Đào tạo, Giải khát, Thương Mại
- Thành viên hội đồng Chuyên môn HRShare, tham gia đào tạo cho > 1000 học viên các lớp: Giải mã Nhân sự (QTNS tổng thể), Kỹ thuật xây dựng BSC và KPI (QTNS chuyên sâu), Kỹ thuật xây dựng lương 3P, Khung năng lực, Mô tả công việc...

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

3Ps 12 - Logictic và hậu cần cảng - Kỹ thuật xây & triển khai hệ thống lương 3P ver 12
Nguyễn Hùng Cường
(0) 8 học viên 009
3.998.000đ
20.000.000đ
(-81%)
Giải mã Nhân sự K16 - HR's Code | Khóa học Quản trị Nhân sự tổng thể online
Nguyễn Hùng Cường
(0) 2 học viên 009
1.699.000đ
5.000.000đ
(-67%)
BSCvsKPI 22 - DV Vận hành kỹ thuật tòa nhà - Khóa học hướng dẫn XD QT hiệu suất theo BSCvsKPI
Nguyễn Hùng Cường
(0) 7 học viên 009
1.499.000đ
10.000.000đ
(-86%)
BSCvsKPI 21 - Du học Xuất khẩu LĐ - Khóa học hướng dẫn XD & Triển khai QT hiệu suất theo BSCvsKPI
Nguyễn Hùng Cường
(0) 5 học viên 009
1.499.000đ
10.000.000đ
(-86%)
3Ps 11 - SX Gạch - Kỹ thuật xây & triển khai hệ thống lương 3P ver 11
Nguyễn Hùng Cường
(0) 11 học viên 009
3.998.000đ
20.000.000đ
(-81%)

Thanh toán mua khóa học

3.998.000đ

-81%

Thời lượng: 46 giờ 54 phút
Giáo trình: 53 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC