3Ps 8 - Thương mại XNK vật tư ngành lưu lượng - Kỹ thuật xây & triển khai hệ thống lương ver 08

Khóa học hướng dẫn xây dựng Hệ thống QTNS core - lương 3P theo phương pháp từng bước một trên mô hình doanh nghiệp giả định
Nguyễn Hùng Cường
0 Đánh giá 71 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Bạn sẽ có được và biết cách làm ra các sản phẩm sau:

1. Bản đồ chiến lược
2. Cơ cấu tổ chức:
– Sơ đồ tổ chức,
– Ma trận chứng năng,
– Ma trận phối hợp,
– Cơ cấu chức năng của 1 bộ phận,
– Mô tả công việc của 1 vị trí Trưởng phòng,
– Mô tả công việc của 1 vị trí Nhân viên
3. Hệ thống đánh giá giá trị công việc:
– Bảng điểm giá trị công việc
– Thang lương
4. Hệ thống quản trị hiệu suất:
– KPI của CEO
– KPI của trưởng bộ phận : 1 phòng
– KPI của 1 vị trí nhân viên bất kỳ
– Chính sách thúc đẩy KPI
5. Hệ thống quản trị năng lực:
– Bảng định nghĩa giá trị cốt lõi
– Khung năng lực chiến lược
– Khung năng lực của 1 vị trí trưởng phòng
– Khung năng lực của 1 vị trí Nhân viên
6. Hệ thống đãi ngộ:
– Chính sách lương 3P

Giới thiệu khóa học

Thân mời Anh chị em cùng tham gia Khóa P08!
 
– Thời lượng: 20 buổi online trên phần mềm Zoom
– Thời gian: Mọi lúc mọi nơi
 
– Huấn luyện viên: Th.sy Nguyễn Hùng Cường – Admin Group Hrshare – Chuyên gia tư vấn tái tạo hệ thống QTN (http://blognhansu.net.vn/gioi-thieu/)
– Hình ảnh lớp học đã qua (vui lòng xem để biết thêm nội dung của lớp): http://blognhansu.net.vn/?p=24355
 
II. Liên hệ: Ms Đỗ Ngọc Mai – Thành viên BQT HrShare | Phụ trách Chăm sóc Cộng đồng – Điện thoại : 083.88.33616/ Zalo: 036.9904.004 – maidn.kc24@gmail.com
 
Trân trọng,
Học viện Nhân sư GS Academy

Nội dung khóa học

 • Bài 1.1: Cách giải các bài toán về QTNS 48:23
 • Bài 1.2: Mô hình văn hóa doanh nghiệp 35:49
 • Bài 1.3: Hệ thống Quản trị nhân sự và nguyên tắc xây dựng 37:21
 • Bài 1.4: Sơ lược về hệ thống thu nhập 3P 14:26
 • Bài 2.1: Bài toán và cấu tạo Hệ thống QTNS core (lương) 3P 28:04
 • Bài 2.2: Hệ thống đãi ngộ và chính sách lương 3P là gì? 32:53
 • Bài 2.3: Hệ thống Đánh giá giá trị công việc và thang lương P1 là gì? 08:48
 • Bài 2.4: Hệ thống Quản trị năng lực P2 là gì? 28:46
 • Bài 2.5: Hệ thống Quản trị hiệu suất P3 là gì? 19:30
 • Bài 2.6: Tổng kết về Hệ thống QTNS core (lương) 3P 13:27
 • Bài 3.1: Lý thuyết về chiến lược công ty trên góc nhìn QTNS 70:48
 • Bài 3.2: Trao đổi đăng ký xác định mô hình công ty giả định - lĩnh vực Giáo dục Đào tạo 45:22
 • Bài 4.0: Các bước xây dựng hệ thống QTNS core lương 3p 10:29
 • Bài 4.1: Trao đổi xác định mô hình giả đỉnh công ty mới lĩnh vực TM vật tư ngành lưu lượng 36:45
 • Bài 4.2: Thực hành xác định dòng chảy chiến lược 102:54
 • Bài 5: Thực hành xây dựng bản đồ chiến lược theo mô hình BSC 127:58
 • Bài 6.1: Lý thuyết về cơ cấu tổ chức 81:33
 • Bài 6.2: Các bước tái tạo cơ cấu tổ chức 52:21
 • Bài 7: Thực hành xác định chuỗi giá trị (hoạt động) và sơ đồ tổ chức 134:20
 • Bài 8.1: Thực hành phân chức năng và quyền theo mô hình ma trận chức năng 82:39
 • Bài 8.2: Xác định cơ cấu tổ chức phòng Kinh doanh dự án 60:02
 • Bài 9: Thực hành xác định MTCV vị trí TP và Nhân viên sale dự án 146:04
 • Bài 10.1: Review (nhắc lại) về Cơ cấu tổ chức và các xác định mô tả công việc 54:30
 • Bài 10.2: Lý thuyết về đánh giá giá trị công việc và thang lương P1 60:46
 • Bài 11: Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị công việc 132:31
 • Bài 12.1: Đánh giá giá trị công việc các vị trí và lý thuyết xây thang lương P1 47:06
 • Bài 12.2: Thực hành xây dựng thang lương P1 68:39
 • Bài 13.1: Reivew lạ về Hệ thống lương 3P 17:17
 • Bài 13.2: Những vấn đề, bài toán về Quản trị hiệu suất 07:33
 • Bài 13.3: Chiến lược và công cụ thực thi chiến lược BSC 35:55
 • Bài 13.4: Các bước xây dựng BSC 06:34
 • Bài 13.5: Định nghĩa và các thuật ngữ liên quan đến KPI 31:11
 • Bài 13.6: Các bước xây dựng KPI 06:05
 • Bài 13.7: Nguyên tắc xây dựng KPI 08:19
 • Bài 13.8: Tổng kết lý thuyết về BSC - KPI 11:12
 • Bài 14: Thực hành xác định BSC (KPI CEO) 142:45
 • Bài 15: Xây dựng thư viện KPI cho một bộ phận 130:43
 • Bài 16: Thực hành hoàn thiện thẻ KPI cho các vị trí của bộ phận Kinh doanh 138:11
 • Bài 17.1: Review về hệ thống lương 3P, mối quan hệ giữa OKR và 3P 25:53
 • Bài 17.2: Các định nghĩa dùng trong Hệ thống QT năng lực 35:47
 • Bài 17.3: Cách thức xác định mức, bậc năng lực 32:03
 • Bài 17.4: Các bước xây dựng Hệ thống QT Năng lực 11:50
 • Bài 17.5: Ví dụ từ điển năng lực và ứng dụng KNL trong đào tạo 17:03
 • Bài 18: Thực hành xác định, định nghĩa năng lực lõi và năng lực thực thi chiến lược 118:30
 • Bài 19: Hoàn thiện KNL vị trí và từ điển năng lực 129:20
 • Bài 20: Xây dựng chính sách lương năng lực P2 và lộ trình phát triển 62:59
 • Bài 21.1 : Nhắc lại về hệ thống QTNS core lương 3P 10:49
 • Bài 21.2: Định nghĩa và các thuật ngữ về hệ thống đãi ngộ 3P - total reward 40:39
 • Bài 21.3: Cách thức xây dựng hệ thống Đãi ngộ và chính sách lương 3P 22:00
 • Bài 21.4: Những chú ý về luật pháp khi xây dựng hệ thống Đãi ngộ 3P 42:58
 • Bài 21.5: Tối ưu hệ thống đãi ngộ lương 3P theo luật 17:14
 • Bài 22.1: Xác định chính sách lương 3P cho bộ phận và tối ưu chính sách theo luật 109:08
 • Bài 22.2: Các lưu ý về quản trị sự thay đổi khi triển khai Hệ thống QTNS core lương 3p 20:00

Thông tin giảng viên

Nguyễn Hùng Cường
2339 Học viên 62 Khóa học
- Kinhcan24

Họ và tên: Nguyễn Hùng Cường
Địa chỉ email: kinhcan24@gmail.com
Bằng cấp cao nhất: Thạc sỹ Quản trị Nhân lực
Giới thiệu : http://blognhansu.net.vn/gioi-thieu/
Điện thoại : 0988 833 616
Cấp bậc hiện tại: Leader (CEO/ Tư vấn Hệ thống Quản trị Nhân sự)
Năm kinh nghiệm: > 10 Năm
Ngành nghề: Nhân sự
Nơi làm việc: Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh

Mạng xã hội:
+ Facebook: Kinhcan24
+ Linkedin: Kinhcan24
+ Youtube: Kinhcan24
+ Tiktok: Kinhcan24

Góc Báo chí:
+ Diễn đàn doanh nghiệp – “Người đồng hành” tư vấn xây dựng hệ thống QT hiệu suất BSC – KPI cho doanh nghiệp
+ CafeF – Hệ thống tổng đãi ngộ theo mô hình lương 3P trong quản trị nhân sự
+ Zingnews – Giờ làm kết thúc, tin nhắn công việc thì không
+ Doanh nhân và Pháp luật – Chuyên gia Nguyễn Hùng Cường: Tôi mở công ty ra để “thử thuốc” Quản trị nhân sự
+ Zingnews – Giờ làm kết thúc, tin nhắn công việc thì không
+ Nhân đạo online - Chuyên gia QTNS Nguyễn Hùng Cường và hành trình ý nghĩa cho đi vì cộng đồng
+ VTC - Blog Nhân sự số 5: Cuốn sách về quản trị hiệu suất tổ chức theo BSCvsKPI
+ CafeF - Xây dựng công ty hiệu suất để vượt qua khủng hoảng
+ Vietnamnet - Quản trị nhân sự bằng văn hóa và giải pháp hệ thống
+ Cafebiz - Bài toán tư vấn quản trị Nhân sự thời đại 4.0
+ Cafebiz - Chuyên gia tư vấn tái tạo Hệ thống Nhân sự CEO Nguyễn Hùng Cường
+ Nhịp sống Hà Nội - Góp phần cảm hóa những mảnh đời lầm lỡ
+ Bộ KHĐT - Thành viên mạng lưới tư vấn Doanh nghiệp
+ Thư viện Quốc gia - Tác giả sách Nguyễn Hùng Cường lĩnh vực Quản lí nhân sự
...

12/2013 – nay: Chuyên gia tư vấn Hệ thống Quản trị nhân sự. Tham gia tư vấn Hệ thống Quản trị Nhân sự cho hơn 30 công ty trong các lĩnh vực: CNTT, In ấn, Y tế, Xây dựng, Thiết kế, Sản xuất, Dịch thuật, Đào tạo, Giải khát, Thương Mại. Danh sách các công ty đã triển khai tư vấn (cập nhật đến 2023):
- 01. Công ty cổ phần công nghệ Getfly
- 02. Công ty Thiết kế Royalhome
- 03. Công ty sản xuất khăn ướt, trang phục VietGreen
- 04. Công ty in DDN
- 05. Công ty Thương Mại Toàn Thịnh
- 06. Công ty Hitech
- 07. Công ty đào tạo tiếng Nhật Yoko
- 08. Công ty Dịch thuật Vạn Tín
- 09. Công ty Hanoimedical
- 10. Công ty Thiết kế Sao Kim
- 11. Công ty CP Công nghệ và đầu tư intech
- 12. Công ty cổ phần xây lắp và bảo dưỡng cơ điện VNK
- 13. Công ty TNHH Bảo tín Minh Châu
- 14. Công ty Cổ phần I.T.C Việt Nam
- 15. Công ty TNHH Tư vấn Y Dược Quốc tế
- 16. Công ty MTV Giáo dục đào tạo Táo Xanh
- 17. Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công Nghiệp
- 18. Công ty CP Anko Việt Nam
- 19. Bệnh viện 199 – Bộ Công An
- 20. Công ty Cổ phần hơi Kỹ nghệ Que hàn
- 21. Công ty TNHH Di Đại Hưng
- 22. Công ty Cổ phần công nghệ Luci
- 23. Công ty Huyndai Kefico Việt Nam
- 24. Công ty cổ phần đầu tư Khoáng sản Đại Dương
- 25. Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Tiến Minh
- 26. Công ty Cổ phần Năm Dũng
- 27. Công ty Cổ phần thực phẩm sạch CleverFood
- 28. Công ty TNHH Thịt bò khô Xuân Hương
- 29. Công ty Cổ phần đào tạo – Kiểm định – Đo kiểm môi trường Site
- 30. Công ty thương mại Phúc Thái - PTfitness
- 31. Liên minh cung cấp thực phẩm sạch FSA
- 32. Công ty dược phẩm Bidiphar
- 33. Công ty công nghệ môi trường Toàn Á
- 34. Công ty dịch vụ môi giới văn phòng Mai Sơn Office
- 35. Công ty truyền thông Rainbow Media
... Vui lòng kéo chuột lên trên để xem chi tiết hơn các dự án.

-Tác giả các đầu sách về Nhân sự: http://www.sachnhansu.net/
+ Quyển 1: Nghề Nhân sự, liệu có kiếm đủ tiền xây nhà ở Hà Nội? - https://goo.gl/aj4bC3
+ Quyển 2: Mới chuyển sang vị trí nhân sự nên bắt đầu từ đâu? - http://goo.gl/4fPmX7
+ Quyển 3: Nghề Tuyển Người (3T) - Ác mộng nghề tuyển dụng - https://goo.gl/LjEgby
+ Quyển 4: CEO & Quản trị Nhân sự - Hệ thống QTNS cần có là gì? - https://goo.gl/qMe7oV
+ Quyển 5: Tái tạo Nhân sư - Nâng cấp hệ thống quản trị hiệu suất tổ chức theo BSCvsKPI - https://bit.ly/3LuRU0l

- Thành viên hội đồng Chuyên môn HRShare. Đã đứng chia sẻ cho 77+ lớp về Quản trị nhân sự và kinh nghiệm tư vấn với số lượng học viên hơn 1000 người:
- Dự án Giải mã Nhân sự (27 lớp): Chia sẻ nội dung "Hệ thống Quản trị Nhân sự, nguyên tắc và các xây dựng" và các nội dung khác về quản trị nhân sự.
- Khóa học "Kỹ thuật xây dựng hệ thống Quản trị hiệu suất theo BSCvsKPI" (38 lớp): Chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức để giúp các công ty xây dựng thành công hệ thống Quản trị hiệu suất theo phương pháp BSCvsKPI (phương pháp độc quyền do tôi tự nghiên cứu ứng dụng)
- Khóa hoc "Kỹ thuật xây dựng hệ thống Quản trị nhân sự core - lương 3P (12 lớp): Chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức để giúp các công ty xây dựng thành công hệ thống Quản trị nhân sự theo 3P.

- 10/2020 - nay: CEO công ty Quản trị Tri thức Nhân sự KC24

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

3Ps 16 - Thẩm mỹ spa - Kỹ thuật xây & triển khai hệ thống lương 3P ver 16
Nguyễn Hùng Cường
(0) 22 Học viên
3.998.000đ
20.000.000đ
(-81%)
BSCvsKPI 32 - Thương mại trên sàn thương mại điện tử - Khóa học kỹ thuật xây dựng KPI
Nguyễn Hùng Cường
(0) 9 Học viên
1.499.000đ
10.000.000đ
(-86%)
BSCvsKPI 31 - Tour du lịch sự kiện - Khóa học kỹ thuật xây dựng KPI
Nguyễn Hùng Cường
(0) 9 Học viên
1.499.000đ
10.000.000đ
(-86%)
BSCvsKPI 30 - Khách sạn - Khóa kỹ thuật xây dựng KPI
Nguyễn Hùng Cường
(0) 10 Học viên
1.499.000đ
10.000.000đ
(-86%)
3Ps 15 - Thương mại OEM phụ tùng máy công trình - Kỹ thuật xây & triển khai hệ thống lương 3P ver 15
Nguyễn Hùng Cường
(0) 28 Học viên
3.998.000đ
20.000.000đ
(-81%)
3.998.000 20.000.000 -81%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 46 giờ 54 phút
Giáo trình: 53 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC