Bạn sẽ học được gì

Cơ chế lương 3P là cách thức, đường lối trả lương đảm bảo công bằng (win - win), tạo động lực cho các bên. Không biết anh chị đã biết cách triển khai? Nếu chưa, Học viện Nhân sư GSA thân mời anh chị tham gia lớp Kỹ thuật triển khai và xây dựng hệ thống lương dưới đây.

Khóa học sẽ rất phù hợp nếu anh chị đang phải giải quyết bài toán tương tự như:"Công ty quy mô nhỏ với lao động khoảng 30-40 người. Công ty mình có các bộ phận như sau:
- Kế toán: Kế toán nội bộ, kế toán thuế, ngân hàng, và một kế toán trưởng
- Mua hàng: Bao gồm bộ phận mua hàng trong nước và quốc tế
- Nhân sự: Hiện tại thì có một mình mình làm Kho: kế toán kho kiêm thủ kho
- Kỹ thuật: admin Kỹ thuật, trưởng bộ phận và kỹ thuật viên
- Đội ngũ kinh doanh
Mọi người cho mình biết để làm một hồ sơ đề xuất tăng lương mình cần chuẩn bị những j? Làm sao để xây dựng khung bậc lương đánh giá đúng năng lực và chế độ tốt đủ giữ chân người lao động?
"

I. Sản phẩm có được sau khóa học: Lớp sẽ thực hành trên mô hình doanh nghiệp giả định của học viên và cầm tay chỉ việc từng bước một để ra sản phẩm đầy đủ nội dung, công thức.
1. Bản đồ chiến lược
2. Cơ cấu tổ chức:
– Sơ đồ tổ chức,
– Ma trận chức năng,
– Ma trận phối hợp,
– Cơ cấu chức năng của 1 bộ phận,
– Mô tả công việc của 1 vị trí Trưởng phòng,
– Mô tả công việc của 1 vị trí Nhân viên
2. Hệ thống đánh giá giá trị công việc:
– Bảng điểm giá trị công việc
– Thang lương
3. Hệ thống quản trị hiệu suất:
– KPI của CEO/ BSC
– KPI của trưởng bộ phận : 1 phòng
– KPI của 1 vị trí nhân viên bất kỳ
– Chính sách thúc đẩy KPI
4. Hệ thống quản trị năng lực:
– Bảng định nghĩa giá trị cốt lõi
– Khung năng lực chiến lược
– Khung năng lực của 1 vị trí trưởng phòng
– Khung năng lực của 1 vị trí Nhân viên
5. Hệ thống đãi ngộ:
– Chính sách lương 3P

Giới thiệu khóa học

Chi tiết về lớp học:
I. Thông tin chi tiết khóa học:
- Thời lượng: 20 buổi online trên phần mềm Zoom
- Thời gian: Mọi lúc mọi nơi
- Hình ảnh lớp vừa qua: https://daotaonhansu.net/?p=1169

- Huấn luyện viên: Th.sy Nguyễn Hùng Cường – Admin Group Hrshare – Chuyên gia tư vấn tái tạo hệ thống QTNS (https://blognhansu.net.vn/gioi-thieu/)

II. Đ.ăn.g k.ý: Hot line 083-8833-616
- Link đ.ă.ng k.ý online:

- Đ.ăng k.ý trực t.iế.p:
+ Ms. Thu – Phụ trách chăm sóc cộng đồng nhân sự HrShare - 096,9913-627 | Mail: thuvt.kc24@gmail
+ Ms. Mai – Phụ trách Học viện nhân sư GSA - | Zalo: 036-9904-004 | Mail: maidn/kc24@gmail.com

Nội dung khóa học

 • Bài 1.0: Giới thiệu về khóa học và sản phẩm sẽ có sau khóa học Học thử 11:25
 • Bài 11: Cách giải quyết các bài toán về Quản trị nhân sự 30:14
 • Bài 1.2: Mô hình văn hóa doanh nghiệp Học thử 29:54
 • Bài 1.3: Hệ thống Quản trị nhân sự và nguyên tắc xây dựng 28:07
 • Bài 1.4: Giới thiệu sơ qua về Hệ thống QTNS core lương 3p 4:42
 • Bài 2.0: Thực hành demo làm Lương 3P tắt cho vị trí Kế toán thanh toán 33:27
 • Bài 2.1: Tổng quan về hệ thống QTNS core lương 3P 18:04
 • Bài 2.2: Tổng quan về hệ thống đãi ngộ 3P 22:20
 • Bài 2.3: P1 và Hệ thống Đánh giá giá trị công việc 11:08
 • Bài 2.4: P2 và Hệ thống Quản trị năng lực 17:36
 • Bài 2.5: P3 và Hệ thống Quản trị hiệu suất theo BSCvsKPI 14:49
 • Bài 3.1: Review hệ thống QTNS core lương 3p 5:26
 • Bài 3.2: Chiến lược theo góc nhìn QT Nhân sự 65:23
 • Bài 3.3: Công cụ quản trị chiến lược - BSC 14:25
 • Bài 3.4: Bản đồ chiến lược theo mô hình BSC 7:19
 • Bài 3.5: Thẻ điểm cân bằng và cách xác định 14:53
 • Bài 4.1: Xác định mô hình doanh nghiệp giả định lĩnh vực thương mại OEM phụ tùng máy công trình 20:48
 • Bài 4.2: Thực hành xác định dòng chảy ý tưởng chiến lược - SWOT và CL tổng thể cho mô hình giả định 30:05
 • Bài 4.3: Thực hành xác định dòng chảy ý tưởng chiến lược - Chiến lược R&D sản phẩm và thương hiệu 28:46
 • Bài 4.4: Thực hành xác định ý tưởng chiến lược thị trường và cạnh tranh 57:51
 • Bài 4.5: Thực hành xác định ý tưởng chiến lược chức năng cho mô hình giả định 40:51
 • Bài 5.1: Thực hành thiết lập bản đồ chiến lược theo mô hình BSC cho doanh nghiệp giả định - viễn cảnh tài chính 20:28
 • Bài 5.2: Thực hành thiết lập bản đồ chiến lược theo mô hình BSC cho doanh nghiệp giả định - viễn cảnh khách hàng 23:58
 • Bài 5.3: Thực hành thiết lập bản đồ chiến lược theo mô hình BSC cho doanh nghiệp giả định - viễn cảnh nội bộ 14:39
 • Bài 5.4: Thực hành thiết lập bản đồ chiến lược theo mô hình BSC cho doanh nghiệp giả định - viễn cảnh phát triển 19:07
 • Bài 6.1 Thực hành lên KPI demo cho nhiệm vụ Ăn cơm và tăng thu nhập cho gia đình 46:17
 • Bài 6.2: Thực hành lên KPI cho các chiến lược viễn cảnh tài chính 52:26
 • Bài 6.3: Thực hành hoàn thiện bản BSC công ty MCT 27:43
 • Bài 7.0: Review về thẻ điểm cân bằng BSC 34:03
 • Bài 7.1: Nhắc lại về hệ thống QTNS core lương 3P 10:45
 • Bà7.2: Lý thuyết về cơ cấu tổ chức 40:56
 • Bài 7.3: Các bước tái tạo cơ cấu tổ chức 38:35
 • Bài 8.1: Thực hành phân tích tổ chức 42:44
 • Bài 8.2: Thực hành phân tích chuỗi giá trị, chiến lược để xác định tên bộ phận 45:01
 • Bài 8.3: Thực hành xác định sơ đồ các bộ phận trong công ty và ước tính định biên nhân sự cho các bộ phận 31:15
 • Bài 9.0: Nhắc lại và chữa bài tập "Sơ đồ tổ chức" cho học viên 14:05
 • Bài 9.1: Thực hành xác định phân bổ chức năng cho các bộ phận (ma trận chức năng) 57:30
 • Bài 9.2: Thực hành phân quyền cho các bộ phận (5M) 41:29
 • Bài 9.3: Thực hành xác định ma trận phối hợp RACI các bộ phận 18:45
 • Bài 10.0: Chữa bài tập ma trận chức năng cho học viên 36:09
 • Bài 10.1: Thực hành phân tích cơ cấu tổ chức bộ phận kinh doanh 15:54
 • Bài 10.2: Thực hành xác định cơ cấu tổ chức cho bộ phận kinh doanh 94:50
 • Bài 11.1: Chưa bài tập cơ cấu tổ chức của học viên 61:20
 • Bài 11.2: Thực hành xây dựng MTCV vị trí trưởng phòng 29:30
 • Bài 11.3: Thực hành xây dựng MTCV vị trí nhân viên 42:27
 • Bài 12.0: Chữa bài tập xác định cơ cấu tổ chức và MTCV Học thử 27:22
 • Bài 12.1: Review lại Hệ thống QTNS core luong 3P 11:34
 • Bài 12.2: ĐN đánh giá Giá trị công việc và nhắc lại về chiến lược và cơ cấu tổ chức 53:05
 • Bài 12.3: Lý thuyết các bước xây dựng tiêu và đánh giá Giá trị công việc 26:13
 • Bài 13.1: Lý thuyết các bước thiết lập thang lương P1 51:55
 • Bài 13.2: Thực hành xác định yếu tố và đánh giá giá trị công việc 76:02
 • Bài 14: Thực hành xây dựng thang lương P1 82:47
 • Bài 15.1: Review lại hệ thống QTNS core lương 3p 23:24
 • Bài 15.2: Lý thuyết về Hệ thống Đãi ngộ 3P 28:19
 • Bài 15.3: Cách xây dựng thang lương P1 5:41
 • Bài 15.4: Cách xây dựng thang lương P2 19:14
 • Bài 15.5: Cách xây dựng thang thưởng P3 27:54
 • Bài 15.6: Tối ưu chính sách lương 3P theo luật 33:09
 • Bài 16.1: Thực hành xác định chính sách lương P2 bộ phận 80:27
 • Bài 16.2: Thực hành xác định chính sách thưởng P3 bộ phận 54:02
 • Bài 17: Thực hành tối ưu cs lương 3P theo luật và xác định ngân sách, định biên nhân sự theo chi phí bộ phận 102:49
 • Bài 18.1: Review lại hệ thống QTNS lõi 3P 12:32
 • Bài 18.2: Sự phát triển của các phương pháp đánh giá hiệu suất 32:40
 • Bài 18.3: Thẻ điểm cân bằng và cách thức xây dựng 30:12
 • Bài 18.4: KPI và các phương pháp xây KPI là gì? 19:12
 • Bài 18.5: Phương pháp xây QT hiệu suất theo mô hình BSCvsKPI 23:54
 • Bài 19.1: Thực hành phân bổ KPI chiến lược (BSC công ty) xuống bộ phận 13:26
 • Bài 19.2: Thực hành xác định thư viện KPI bộ phận 57:09
 • Bài 19.3: Thực hành lựa chọn xác định KPI vị trí trưởng phòng sale dự án 26:34
 • Bài 19.4: Thực hành lựa chọn xác định KPI vị trí nhân viên Sale dự án 13:30
 • Bài 19.5: Thực hành hoàn thiện KPI theo 5W - 1H 18:36
 • Bài 19.6: Thực hành định mức lao động để xác định KPI theo bậc 12:11
 • Bài 19.7: KPI theo bậc và các vấn đề sau khi áp dụng KPI cùng cách giải quyết 26:59
 • Bài 20.1: Review về hệ thống QTNS core lương 3p 9:53
 • Bài 20.2: Các khái niệm trong Hệ thống QT năng lực 22:42
 • Bài 20.3: Các bước xây dựng hệ thống QT năng lực 52:10
 • Bài 20.4: Ứng dụng Khung năng lực trong đào tạo 10:38
 • Bài 21.1: Thực hành xác định năng lực lõi 91:04
 • Bài 21.2: Thực hành xác định năng lực thực thi chiến lược 35:13
 • Bài 22.1: Thực hành xác định thư viện năng lực bộ phận Kinh doanh 66:07
 • Bài 22.2: Thực hành xác định Khung năng lực vị trí TP Kinh doanh 53:48
 • Bài 22.3: Trao đổi về quản trị sự thay đổi để xây dựng hệ thống thành công 19:43

Thông tin giảng viên

Nguyễn Hùng Cường
2867 Học viên 66 Khóa học
- Kinhcan24

Họ và tên: Nguyễn Hùng Cường
Địa chỉ email: kinhcan24@gmail.com
Bằng cấp cao nhất: Thạc sỹ Quản trị Nhân lực
Giới thiệu : http://blognhansu.net.vn/gioi-thieu/
Điện thoại : 0988 833 616
Cấp bậc hiện tại: Leader (CEO/ Tư vấn Hệ thống Quản trị Nhân sự)
Năm kinh nghiệm: > 10 Năm
Ngành nghề: Nhân sự
Nơi làm việc: Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh

Mạng xã hội:
+ Facebook: Kinhcan24
+ Linkedin: Kinhcan24
+ Youtube: Kinhcan24
+ Tiktok: Kinhcan24

Góc Báo chí:
+ Diễn đàn doanh nghiệp – “Người đồng hành” tư vấn xây dựng hệ thống QT hiệu suất BSC – KPI cho doanh nghiệp
+ CafeF – Hệ thống tổng đãi ngộ theo mô hình lương 3P trong quản trị nhân sự
+ Zingnews – Giờ làm kết thúc, tin nhắn công việc thì không
+ Doanh nhân và Pháp luật – Chuyên gia Nguyễn Hùng Cường: Tôi mở công ty ra để “thử thuốc” Quản trị nhân sự
+ Zingnews – Giờ làm kết thúc, tin nhắn công việc thì không
+ Nhân đạo online - Chuyên gia QTNS Nguyễn Hùng Cường và hành trình ý nghĩa cho đi vì cộng đồng
+ VTC - Blog Nhân sự số 5: Cuốn sách về quản trị hiệu suất tổ chức theo BSCvsKPI
+ CafeF - Xây dựng công ty hiệu suất để vượt qua khủng hoảng
+ Vietnamnet - Quản trị nhân sự bằng văn hóa và giải pháp hệ thống
+ Cafebiz - Bài toán tư vấn quản trị Nhân sự thời đại 4.0
+ Cafebiz - Chuyên gia tư vấn tái tạo Hệ thống Nhân sự CEO Nguyễn Hùng Cường
+ Nhịp sống Hà Nội - Góp phần cảm hóa những mảnh đời lầm lỡ
+ Bộ KHĐT - Thành viên mạng lưới tư vấn Doanh nghiệp
+ Thư viện Quốc gia - Tác giả sách Nguyễn Hùng Cường lĩnh vực Quản lí nhân sự
...

12/2013 – nay: Chuyên gia tư vấn Hệ thống Quản trị nhân sự. Tham gia tư vấn Hệ thống Quản trị Nhân sự cho hơn 30 công ty trong các lĩnh vực: CNTT, In ấn, Y tế, Xây dựng, Thiết kế, Sản xuất, Dịch thuật, Đào tạo, Giải khát, Thương Mại. Danh sách các công ty đã triển khai tư vấn (cập nhật đến 2023):
- 01. Công ty cổ phần công nghệ Getfly
- 02. Công ty Thiết kế Royalhome
- 03. Công ty sản xuất khăn ướt, trang phục VietGreen
- 04. Công ty in DDN
- 05. Công ty Thương Mại Toàn Thịnh
- 06. Công ty Hitech
- 07. Công ty đào tạo tiếng Nhật Yoko
- 08. Công ty Dịch thuật Vạn Tín
- 09. Công ty Hanoimedical
- 10. Công ty Thiết kế Sao Kim
- 11. Công ty CP Công nghệ và đầu tư intech
- 12. Công ty cổ phần xây lắp và bảo dưỡng cơ điện VNK
- 13. Công ty TNHH Bảo tín Minh Châu
- 14. Công ty Cổ phần I.T.C Việt Nam
- 15. Công ty TNHH Tư vấn Y Dược Quốc tế
- 16. Công ty MTV Giáo dục đào tạo Táo Xanh
- 17. Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công Nghiệp
- 18. Công ty CP Anko Việt Nam
- 19. Bệnh viện 199 – Bộ Công An
- 20. Công ty Cổ phần hơi Kỹ nghệ Que hàn
- 21. Công ty TNHH Di Đại Hưng
- 22. Công ty Cổ phần công nghệ Luci
- 23. Công ty Huyndai Kefico Việt Nam
- 24. Công ty cổ phần đầu tư Khoáng sản Đại Dương
- 25. Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Tiến Minh
- 26. Công ty Cổ phần Năm Dũng
- 27. Công ty Cổ phần thực phẩm sạch CleverFood
- 28. Công ty TNHH Thịt bò khô Xuân Hương
- 29. Công ty Cổ phần đào tạo – Kiểm định – Đo kiểm môi trường Site
- 30. Công ty thương mại Phúc Thái - PTfitness
- 31. Liên minh cung cấp thực phẩm sạch FSA
- 32. Công ty dược phẩm Bidiphar
- 33. Công ty công nghệ môi trường Toàn Á
- 34. Công ty dịch vụ môi giới văn phòng Mai Sơn Office
- 35. Công ty truyền thông Rainbow Media
... Vui lòng kéo chuột lên trên để xem chi tiết hơn các dự án.

-Tác giả các đầu sách về Nhân sự: http://www.sachnhansu.net/
+ Quyển 1: Nghề Nhân sự, liệu có kiếm đủ tiền xây nhà ở Hà Nội? - https://goo.gl/aj4bC3
+ Quyển 2: Mới chuyển sang vị trí nhân sự nên bắt đầu từ đâu? - http://goo.gl/4fPmX7
+ Quyển 3: Nghề Tuyển Người (3T) - Ác mộng nghề tuyển dụng - https://goo.gl/LjEgby
+ Quyển 4: CEO & Quản trị Nhân sự - Hệ thống QTNS cần có là gì? - https://goo.gl/qMe7oV
+ Quyển 5: Tái tạo Nhân sư - Nâng cấp hệ thống quản trị hiệu suất tổ chức theo BSCvsKPI - https://bit.ly/3LuRU0l

- Thành viên hội đồng Chuyên môn HRShare. Đã đứng chia sẻ cho 77+ lớp về Quản trị nhân sự và kinh nghiệm tư vấn với số lượng học viên hơn 1000 người:
- Dự án Giải mã Nhân sự (27 lớp): Chia sẻ nội dung "Hệ thống Quản trị Nhân sự, nguyên tắc và các xây dựng" và các nội dung khác về quản trị nhân sự.
- Khóa học "Kỹ thuật xây dựng hệ thống Quản trị hiệu suất theo BSCvsKPI" (38 lớp): Chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức để giúp các công ty xây dựng thành công hệ thống Quản trị hiệu suất theo phương pháp BSCvsKPI (phương pháp độc quyền do tôi tự nghiên cứu ứng dụng)
- Khóa hoc "Kỹ thuật xây dựng hệ thống Quản trị nhân sự core - lương 3P (12 lớp): Chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức để giúp các công ty xây dựng thành công hệ thống Quản trị nhân sự theo 3P.

- 10/2020 - nay: CEO công ty Quản trị Tri thức Nhân sự KC24

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

BSCvsKPI 35 - Dịch vụ khai báo hải quan Logistic - Khóa học kỹ thuật xây dựng KPI
Nguyễn Hùng Cường
(0) 8 Học viên
1.499.000đ
10.000.000đ
(-86%)
3Ps 17 - Công nghệ giải pháp tích hợp thông minh - Kỹ thuật xây hệ thống lương 3P ver 17
Nguyễn Hùng Cường
(0) 15 Học viên
3.998.000đ
20.000.000đ
(-81%)
3Ps 16 - Thẩm mỹ spa - Kỹ thuật xây & triển khai hệ thống lương 3P ver 16
Nguyễn Hùng Cường
(0) 37 Học viên
3.998.000đ
20.000.000đ
(-81%)
BSCvsKPI 32 - Thương mại trên sàn thương mại điện tử - Khóa học kỹ thuật xây dựng KPI
Nguyễn Hùng Cường
(0) 17 Học viên
1.499.000đ
10.000.000đ
(-86%)
BSCvsKPI 31 - Tour du lịch sự kiện - Khóa học kỹ thuật xây dựng KPI
Nguyễn Hùng Cường
(0) 21 Học viên
1.499.000đ
10.000.000đ
(-86%)
3.998.000 20.000.000 -81%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 45 giờ 19 phút
Giáo trình: 82 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC