Các gói khóa học

BSCvsKPI - Kỹ thuật xây dựng và Triển khai nhiều ngành nghề

Combo 9 khóa học

Giảng viên: 1

10.000.000đ
699.000đ

3Ps - Kỹ thuật xây & triển khai hệ thống lương nhiều lĩnh vực

Combo 3 khóa học

Giảng viên: 1

20.000.000đ
2.998.000đ

Giải mã Nhân sự - Quản trị Nhân sự tổng thể đa chiều

Combo 3 khóa học

Giảng viên: 1

5.000.000đ
899.000đ