Các gói khóa học

BSCvsKPI - Kỹ thuật xây dựng và Triển khai nhiều ngành nghề

Combo 4 khóa học

Giảng viên: 1

10.000.000đ
699.000đ

3Ps - Kỹ thuật xây & triển khai hệ thống lương nhiều lĩnh vực

Combo 1 khóa học

Giảng viên: 1

20.000.000đ
2.998.000đ