Card image cap
Liên hệ Học viện Nhân sư

Học viện Nhân sư – Great Spinx Academy – được thành lập từ năm 2021. Hiện tại Học viện có 3 phân viện: Phân viện Tập trung – tương tác trực tiếp (offline) Phân viện Tập trung – tương tác online (virtual) Phân viện Phi tập trung (video online): https://hocviennhansu.edubit.vn/ Nếu anh chị và các bạn cần hỗ trợ về chuyên môn Quản trị Nhân sự cũng như sản phẩm, vui lòng tham gia một trong các kênh sau: